Sentralt mellom Gausel og Hinna, i åsene over Hinna park, med nydelig utsikt til både Gandsfjorden og Hafrsfjord, utvikles en helt ny bydel. En bydel omgitt av fasaner, gårder og gårdsbryggeri.

Sammen med Ineo Eiendom skal vi utvikle den mest attraktive og fremtidsrettede bydelen i Stavanger.

Her vil det komme rundt 1000 nye boliger, der utbyggingen har et tidsperspektiv på 8 til 12 år. Arkitektkontoret Helling er valgt for å lage den overordnede planen. Konseptet deres fungerer som et bindeledd mellom området og ulike kvaliteter rundt, samtidig som hvert enkelt delfelt vil få sin egen karakter.

Vi ønsker å skape en bydel som skal bli attraktiv for hele byen. På Jåttå får du en livsstil som engasjerer, inspirerer og som legger til rette for et langt og lykkelig liv.

Sted: Jåttå, Stavanger

Byggtype: Bolig

Prosjektpartner: Ineo Eiendom

Arkitekt: Ikke bestemt

Antall boliger: ca. 1000

Status: Under utvikling

Interessert i fremtidig bolig på Jåttå?

Ta kontakt med prosjektleder i Base Bolig, Odd-Are Njå eller Rune Bertelsen.

Odd-Are Njå – 913 08 286 – oan@basebolig.no

Rune Bertelsen – 928 06 290 – rb@basebolig.no