På Forus skal Base Bolig og Norwegian Property utvikle og bygge et spennende kombinert bolig- og næringsprosjekt.

For folk som ønsker å bo mindre enn 10 minutter unna alt.

Habitat er et kombinert bolig- og næringsprosjektsentralt på Forus. Det er det gamle hovedkontoret til BP (British Petroleum), og senere Telenor som nå gjennomgår en total omregulering til kombinert bolig- og næringsformål.

I alt skal det bygges omtrent 250 nye boliger i form av rekkehus og leiligheter og et eget næringsbygg. Næringsbygget vil bestå av publikumsrettet virksomhet i 1. etasje, som dagligvare og kafé, med kontorer oppover i etasjene. Montessoriskolen i Stavanger ønsker også å etablere seg her, og vil få splitter nye lokaler i nærheten av næringsbygget.

I utviklingen vil det legges vekt på en grønn og miljømessig profil. Vi ønsker å skape fellesområder som kan benyttes av beboerne og som skaper et godt boområde. Vi ser på muligheter for å etablere felles frukt- og grønnsakhage, drivhus, snekkerbod, bibliotek og festlokale til arrangementer og andre delingsordninger.

Sted: Forus, Stavanger

Byggtype: Bolig og næring

Prosjektpartner: Norwegian Property

Arkitekt: Eder Biesel Arkitekter

Antall boliger: 250

Status: Under utvikling

Interessert i Habitat?

Ta kontakt med prosjektleder i Base Bolig, Rune Bertelsen.

Rune Bertelsen – 928 06 290 – rb@basebolig.no