På Mariero utvikler Base Bolig nå et leilighetsprosjekt. På Fjelltun skal det bygges 90 – 110 leiligheter.

Bo på Mariero – rolig og tilbaketrukket, nært Vannassen og kollektivknutepunkt

Fjelltun skal bli et boligprosjekt tilpasset ulike konsepter og målgrupper. Her skal vi utvikle 80 til 100 leiligheter på de to eiendommene i Gulaksveien. Vi har store ambisjoner om å utvikle et prosjekt med gode og grønne kvaliteter for både boligene og uteområdene, samt å tilby et prosjekt med helhetlige miljøvennlige løsninger.

Eiendommene ligger tilbaketrukket fra Marieroveien/Hillevågsveien, ved foten av Eikeberget, med gode solforhold og utsikt over Gandsfjorden mot Lifjell. Grøntdraget som starter her går opp til det populære turområdet ved Vannassen.

Salgsstart er planlagt første kvartal 2021.

Beliggenhet: Mariero, Stavanger

Antall boliger: ca. 90 – 110

Arkitekt: Ikke valgt

Status: Under planlegging

Interessert i Fjelltun?

Ta kontakt med prosjektleder i Base Bolig, Rune Bertelsen.

Rune Bertelsen – 928 06 290 – rb@basebolig.no