Vår organisasjon

Base Gruppen AS er eierselskapet i Base-konsernet, med datterselskapene Base Property AS, Base Bolig AS og Abri Dialogue AS. Base-selskapene driver eiendomsutvikling innen næringseiendom, hotell og bolig. Abri Dialogue er leverandør av tjenester til private og offentlige innen omsorg, kompetanse og mottak.

Vi setter kunden først!

Vi bygger boliger med tanke på de som skal bo i dem. Derfor har vi innrettet vår organisasjon, inklusive ledelse, prosesser og kultur, for å effektivt kunne imøtekomme kundenes skiftende behov og preferanser. Denne kundeorienteringen skal resultere i boliger med stor verdi for beboerne og at de får en best mulig opplevelse av sitt nye hjem. I praksis gjør vi dette gjennom tett dialog med kundene, blant annet gjennom prosjektrelaterte spørreundersøkelser og samarbeid med markedets beste eiendomsmeglere og arkitekter.

Majoriteten av Base Bolig eies av Base Gruppen AS. Vårt team består av daglig leder, prosjektleder, prosjektutvikler og finansdirektør med tilleggsressurser fra Base Property og Base Gruppen.

En annerledes eiendomsutvikler

Base Bolig ble etablert etter et behov for en annerledes boligutvikler som tør å tenke utradisjonelt i måten å initiere, strukturere og fullføre eiendomsprosjekter. Virksomheten til Base Bolig var tidligere en del av Base Property, som i dag opererer innenfor segmentene næringseiendom og hotell.

Suksess i samarbeid

Base Bolig er åpne for ulike type partnerskap i våre prosjekter. Fra idé til ferdigstilt prosjekt er vi avhengige av et nært og godt samarbeid med blant annet grunneiere, leietakere, investorer, meglere, finansinstitusjoner, arkitekter og entreprenører — slik oppnår vi best mulig resultat for alle våre boligkunder.

Vårt team i Base Bolig

Alfred Ydstebø - Base Bolig

Alfred Ydstebø

Daglig leder

Ydstebø er utdannet ingeniør fra NKI (Norge) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Han var en av grunnleggerne av Acta Holding ASA i 1992 og var administrerende direktør i selskapet fra 1993 til 2005. Ydstebø var også partner og styremedlem i ABG Sundal Collier Holding ASA fra 1998 til 2000, og styremedlem i ABG Sundal Collier ASA fra 2000 til 2002. Senere ble Alfred varamedlem i Den norske Finansnæringens Hovedorganisasjon. Alfred eier majoriteten av Base Bolig gjennom morselskapet Base Gruppen AS.

908 32 828ay@basebolig.no


Odd Are Njå - Base Bolig

Odd-Are Njå

Prosjektleder

Njå er utdannet ved Handelshøyskolen BI innen finans og eiendom. Odd-Are har lang historie fra privat eiendomssektor, er en av grunnleggerne av PrivatMegleren i Stavanger og jobbet innenfor eiendom i 10 år før han begynte i Base Property som en av grunnleggerne i 2007. Han har det overordnede ansvaret for regulering, salg og byggeprosesser og følger hvert prosjekt fra a til å. Odd-Are er autorisert eiendomsmegler, har 20 års erfaring innenfor eiendomsutvikling og har utviklet både bolig, kontor, lager, produksjon, næring, hotell og handelsbygg.

913 08 286oan@basebolig.no


Rune Bertelsen

Prosjektleder

Bertelsen er utdannet eiendomsmegler og har jobbet 23 år i bransjen. Karrieren startet med 12 år i Notar, i 9 år var han i EiendomsMegler 1 – sist som som region- og markedssjef. Han er medlem av ressursgruppen for Bygg og anlegg i Næringsforeningen for Stavangerregionen.

928 06 290 / rb@basebolig.no


Kjetil Petterson - Base Bolig

Ketil Petterson

Finanssjef

Ketil Petterson har mastergrad i finans- og prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Han var tidligere konserndirektør i Stavanger Aftenblad ASA med ansvar for økonomi, it og eiendom. Fra 2008 til 2016 var Petterson finansdirektør i Otium AS – og har bred erfaring innenfor eiendomsutvikling, hovedsaklig bolig. Petterson startet som finansdirektør i Base Bolig i 2017.

928 90 388kp@basebolig.no


Tom Rune Tjelta

Daglig leder Jåttå Utbyggingsselskap AS

Tjelta er utdannet jurist og har jobbet rundt 20 år i bransjen. Han har jobbet 10 år i EiendomsMegler 1 og har vært salgs- og markedssjef i Fjogstad Hus. Tom Rune er vår daglige leder i den store utbyggingen på Jåttå, Jåtun.

911 98 599 / trt@basebolig.no


Daniel S. Honstad

Salgs- og kundeansvarlig

Daniel har en bachelorgrad i eiendomsmegling fra Handelhøyskolen BI Stavanger. Han har tidligere jobbet med fast eiendom i Tromsø for Heimdal Eiendomsmegling, sist med salg og kundebehandling i Consept Bolig. Daniel skal jobbe tett opp mot våre prosjekter på salgssiden, samt med kundeoppfølging.

959 72 361 / dsh@basebolig.no