Montessori flytter inn i Forusbeen 35

Stavanger Montessoriskole flytter fra Buøy til Forus. 27 elever tar i september i bruk helt nyoppussete lokaler.

Forusbeen 35 har vært kontorbygg for blant annet BP og Telenor siden 1986. Frem til november 2016 var det Norges største asylmottak. Etter avviklingen av mottaket, har Base Property gått sammen med Norwegian Property om å utvikle eiendommen. De to partnerne har planer om omregulering og utvikling for å bygge boliger og leiligheter, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk.

– Det ligger litt frem i tid, i mellomtiden har vi et tilbud til leietakere der tidshorisonten er begrenset, sier Andreas Poulsson, prosjektleder for Base Property.

1. til 6. klasse
Sammen med rektor Salim Øndes i Stavanger Montessoriskole har han den siste tiden inspisert at arbeidet går som det skal.

– Torsdag 14. september er første skoledag her ute. Da kommer det elever fra 1. til 6. klasse, sier Øndes.

Montessoripedagogikken ble utviklet tidlig på 1900-tallet av den italienske barnelegen Maria Montessori, og har lenge vært etablert i mange land. Montessoris grunntanke er å ta barna på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet. Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden; naturen, miljøet rundt seg, andre mennesker.

Forus Transittmottak
Kontorbygget på Forusbeen 35 ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986 og i 1990 kom sentralbygget (med resepsjon) og vestfløyen. Det samlete bruttoarealet er i dag på 21.424 kvadratmeter. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP, British Petroleum.

I 2000 ble Telenor leietaker, fram til høsten 2015. 18. november dette året overtok Base Property som leietaker, og etablerte Forus Transittmottak. Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016. Med 1000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere.

Stavanger Montessoriskole skal holde til i den såkalte nordfløyen.

Base og Npro skal utvikle Forusbeen 35

Base Property og Norwegian Property har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av eiendommen Forusbeen 35 i Stavanger kommune.

Planen for eiendommen er å bygge boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk. I tillegg vil det bli kontorarealer tilrettelagt for neste generasjon arbeidsplasser, med blant annet konseptet Base Community som tilbyr co-working og kontorfellesskap.

Park og grønne elementer
I utviklingen vil det legges til grunn en grønn og miljømessig profil hvor smartteknologi skal utnyttes der det er hensiktsmessig. Det skal også etableres en park som grenser til friområdet på nordsiden av eiendommen for å koble sammen de grønne elementene i prosjektet med nærområdet.

Eiendommen på 23 mål vil omreguleres før de nye planene kan realiseres. Den prosessen starter umiddelbart. Etter gjennomført regulering, er partene enige om en felles prosjektgjennomføring med likedelt eierskap.

Alfred Ydstebø.

– Det kan bli rundt 250 boliger og et utbyggingsvolum på 38.000 kvadratmeter, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen.

BP og Telenor
Kontorbygget på Forusbeen 35 ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986 og i 1990 kom sentralbygget (med resepsjon) og vestfløyen. Det samlete bruttoarealet er i dag på 21.424 kvadratmeter. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP, British Petroleum.

I 2000 ble Telenor leietaker, fram til høsten 2015. 18. november dette året overtok Base Property som leietaker, og etablerte Forus Transittmottak. Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016. Med 1000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere.

Børsnotert
Norwegian Property er et børsnotert eiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen har en samlet eiendomsverdi på 14,1 milliarder kroner og består av kontor og retaillokaler med tilhørende parkering og lager.

Prosjektleder for Base Property er Andreas Poulsson.