Base og INEO skaper ny bydel på Jåttå

Roy Klungtvedt (INEO), prosjektutvikler Kristin Ytredal (Base) og prosjektleder Robert Salvesen (INEO). I bakgrunnen Gandsfjorden og Lifjell.

Base Bolig og INEO Eiendom har overtatt aksjene i Jåttå Utbyggingsselskap (JUS). Selger er Skanska Eiendomsutvikling og lokale grunneiere. Overtakelsen har virkning fra 3. juli 2018.

Alfred Ydstebø.

Oppkjøpet omfatter et sentralt utviklingsområde som ligger like ved både bussvei og regionens kanskje viktigste kollektive knutepunkt, Jåttå stasjon. Det er rundt 6000-8000 arbeidsplasser i umiddelbar nærhet i Jåttåvågen, og det er rundt to kilometer til UiS og det nye universitetssykehuset.

– Her skal vi skape både flotte utsiktsleiligheter, rekkehus og aktivitetsbaserte boligfelt. Vi skal lage en destinasjon som skal bli attraktiv for hele byen, ikke bare for dem som bor der, sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Base Gruppen.

Hele området er på cirka 330 dekar, hvorav JUS eier 153 av dem. Det er planlagt 66.000 BRA boliger med 760 boenheter.

Justering av tomteportefølje
Skanska og Base/INEO har allerede samarbeid i regionen på flere andre prosjekter. Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik sier salget er en justering av tomteporteføljen i takt med selskapets strategi.

Thorbjørn Brevik.

– Vi er godt fornøyd med salget og har stor tro på at Base Bolig og INEO Eiendom er de riktige eierne til å utvikle dette området på Jåttå videre. Vi er nå på jakt etter mer sentrumsnære prosjekter i Stavanger og Sandnes. Det gode samarbeidet med Base fortsetter gjennom å utvikle boligeiendommen Kulimport i et joint venture. I tillegg har Skanska samarbeidsavtaler i Havneparken i Sandnes og høyhuset i Knud Holms gate 8 i Stavanger, sier Brevik.

Advokatfirmaet Torstrup har vært juridisk rådgiver for INEO Eiendom og Base Bolig i transaksjonene. DLA Piper har bistått Skanska.

Nytt og annerledes
Utbyggingen har et tidsperspektiv på 8 til 12 år, men det første delprosjektet (Husene i skogen) med 96 spennende leiligheter vil komme ut i markedet allerede til høsten. Her er lokale Helen & Hard arkitekter og prosjektet vil tilføre byen noen helt nye konsepter og attraksjoner.

Området skal representere noe nytt og annerledes, med store sosiale soner og møteplasser som skaper trygghet og fellesskap. Det skal bli et nabolag med ulike generasjoner og livssituasjoner. Det vil bli tilbud og opplevelser både for beboere og tilreisende.

Arkitektkontoret Helling er valgt for å lage den overordnede planen for området. Deres konsept fungerer som et bindeledd mellom området og ulike kvaliteter rundt, samtidig som det tiltenkt et eget konsept og karakter for hvert enkelt delfelt. Dette skaper en rød tråd for hele området. Deres overordnede planer vil være førende for arkitektene som skal være med å tegne ut hvert enkelt delfelt.

Sentralt
Jåttå og Hinna har et gammelt og variert kulturlandskap med spennende historie. Det er gjort mange og rike arkeologiske funn med spor tilbake til steinalderen. Funnene vitner om at dette har vært et vesentlig maktsenter i vikingtiden.

Utviklingsområdet ligger vest for Jåttåvågen, på sørsiden av Diagonalen med Stavangers nest høyeste punkt, Jåttånuten (138 meter over havet) i bakkant. Det er korte avstander til idrett, skoler, barnehager og friluftsområder.

Roy Klungtvedt, markedssjef i INEO Eiendom, sier prosjektet er i tråd med planene for selskapets ekspansjon de neste 10 årene.

– Vi legger vekt på gode og fremtidsrettede boliger, med store sosiale områder. Jåttå er en bydel i vekst og ligger tett på den viktige kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes, sier Klungtvedt.
INEO Eiendom arbeider for å bygge miljøvennlige og rimelige boliger i vekstområder på Nord-Jæren. Siden 2000 har INEO levert mer enn 1500 boliger og flere næringseiendommer og har over 1000 boliger under utvikling de neste 4-5 årene.

Base Bolig har siden etableringen i 2016 blitt en av de store boligaktørene i regionen. Bare i år har selskapet solgt boliger for rundt 400 millioner kroner. Base Bolig har for tiden blant annet Ledaal Park på Eiganes, Ovalen i Sandnes, Sentrumsparken i Randaberg, Rådhusmarka i Sandnes og Bjergsted Trio under utvikling og ferdigstillelse – flere av disse i partnerskap med INEO Eiendom.

Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 40.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Har solgt for over 300 millioner i Ledaal Park på tre uker

Nå er 30 av 36 leiligheter solgt.

Prosjektleder i Base Bolig, Odd-Are Njå, er stolt og glad over salget i den tidligere hermetikkfagskolen.

– Det har gått over all forventning, sier han.

Denne uken skrev både Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis om salget.

Njå sier til Aftenbladet at Ledaal Park er et eksklusivt prosjekt hvor kjøperne skal få nyte høy kvalitet. Det gjenspeiler også snittprisen på 86.000 kroner per kvadratmeter, og at 12 av leilighetene koster over 10 millioner kroner.

– Rent prismessig kan disse leilighetene fremstå som luksusleiligheter, men det blir ikke mer luksus her enn i andre prosjekter. Det som drar prisen opp her, er først og fremst beliggenheten. Den er topp. Og så kommer vi til å kjøre på med høy kvalitet på det rent bygg-tekniske. I tillegg liker folk at vi rehabiliterer et historisk bygg på denne måten, sier Njå til Aftenbladet.

Planen er at leilighetene skal stå klare ved årsskiftet 2019/2020. Totalt vil det bli solgt leiligheter for 365 millioner kroner. 304 millioner er allerede på plass gjennom de 29 leilighetene som er solgt. Den dyreste leiligheten gikk for nøyaktig 30 millioner kroner.

Rune Bertelsen i EiendomsMegler 1 har vært med på hele salgs- og markedsføringsprosessen av Ledaal Park. Han sier til Aftenbladet at Ledaal Park er hakket dyrere per kvadratmeter enn hva prosjektet Holmegenes var i sin tid. Holmegenes har vært kjent for å være det dyreste og mest eksklusive i Stavanger fram til nå.

– Ledaal Park ligger nok bittelitt over Holmegenes i snitt per kvadratmeter, men det var nok forventet også at dette kom til å bli det dyreste og mest eksklusive prosjektet i Stavanger. Beliggenheten er topp rett ved Ledaal Park, og det er meget gode solforhold gjennom hele dagen. I tillegg ligger leilighetene på «kanten av sentrum». Med det mener jeg at man ligger rett utenfor sentrum i et stille og rolig boligområde, men samtidig er man midt i sentrumskjernen i løpet av et par minutter, sier Bertelsen

Kranselag for Bjergsted Trio

Daglig leder Hans Kristian Aasland, Jærentreprenør, prosjektleder Odd-Are Njå, byggherre Stig Thorsen, Novaform og byggeleder Mads H. Rostrup, Jærentreprenør.

Kransekaken var byttet ut med grillmat og bløtkake, men nær 70 personer var til stede da byggherre, entreprenør, arkitekter, konsulenter og fagfolk markerte at Bjergsted Trio nærmer seg ferdigstillelse.

– Vi leverer på skjema. Det har vært noen forsinkelser, men det har vi tatt inn igjen takket være flinke folk, sier daglig leder Hans Kristian Aasland i Jærentreprenør.

Som planlagt i juli

På byggeplassen har han hatt Mads H. Rostrup til å styre troppene og alt går etter innflytningsplanen.

– De første kommer inn i juli, som planlagt, sier han.

Rostrup har til daglig hatt rundt 50 personer fra de forskjellige fagområdene, og  tirsdag ble det tradisjonelle kranselaget arrangert. Prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig er tydelig på at det meste har gått som planlagt.

– Dette er et prosjekt alle involverte kan være stolte over. Nå når det nærmer seg ferdigstillelse kan vi se hvor bra det blir. Også naboene skal bli fornøyde, det er jeg veldig trygg på, sier prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig.

Tre ledige leiligheter

Også Stig Thorsen i Novaform, som har vært byggherre for prosjektet, er fornøyd.

– Noen skjær i sjøen, eller humper på veien, har det jo vært. Men vi har håndtert det som er kommet og er à jour, sier han.

Av de 31 leilighetene er 28 solgt, blant annet er én av de tre toppleilighetene på 152 m2 fortsatt til salgs. Oversikten ser du her.

Base Gruppen er ny partner i Grønn by

Det er nå 18 partnere i stiftelsen, foruten Base er også Bate boliglag og Ivar (interkommunalt vann, avløp og renovasjon) nye partnere fra 2018.

Grønn by er en frittstående stiftelse som arbeider med bærekraft og miljøbevissthet i Stavanger-regionen – og som ble grunnlagt i 1993. Partnerne er betydningsfulle organisasjoner og bedrifter som gjennom sin virksomhet påvirker samfunnsutviklingen i regionen. Grønn by skal dele bærekraftige løsninger i et langsiktig og helhetlig perspektiv som skaper forutsigbarhet.

Grønn by skal skape merverdi for partnerne i nettverket, samtidig som medlemmene bidrar inn i nettverket med erfaringer, kompetanse og synspunkter som viktige samfunnsaktører.

Elin Schanche.

Organisasjonene i nettverket representerer en bred og mangfoldig kompetanse. Daglig leder er Elin Schanche og Enova er hovedsponsor.

Alle organisasjonene i nettverket har et samfunnsansvar og partnerskapet skal bestå av organisasjoner og bedrifter som er:

  • pådrivere for bærekraftig verdiskaping og innovativ bærekraftig utvikling
  • av samfunnsmessig betydning og har gjennomføringskraft
  • en del av et mangfold av aktører fra industri, kapital, handel, service, eiendomsaktører, offentlig sektor og akademia
  • kan jobbe sammen mot stiftelsens felles mål

Sandnes rådhus blir Sandnes Helsepark

Alfred Ydstebø (t.v) og Stanley Wirak.

Base Gruppen kjøper Sandnes rådhus og skal etablere regionens største helsepark i Jærveien 33. Navnet blir Sandnes Helsepark.

– Vi ønsker å beholde rådhuset som et åpent og varmt bygg for publikum, noe vi har erfaring med fra Hermetikken i Stavanger. Dette gjør at det ærverdige bygget på den måten fortsatt vil «tilhøre» byens innbyggere, sier Alfred Ydstebø, konsernsjef i Base Gruppen.

Planene ble presentert på en pressekonferanse i rådhuset sammen med ordfører Stanley Wirak og rådmann Bodil Sivertsen i dag.

Det vil også bli reist et nytt, moderne bygg like ved siden av rådhuset. Her har Base Property ambisjoner om å etablere 250 sentrumsnære kontorarbeidsplasser. Det nye bygget vil bli på inntil 9000 m2, mot rådhusets 5500 m2.

Dekke de aller fleste behov
Ideen med helseparken er å etablere et bredt tjenestetilbud på ett sted – fra dagkirurgi til apotek og helsekost. Fremtidens helsetjenester vil i langt høyere grad innebære samhandling mellom behandlere og pasienten selv. I Sandnes Helsepark vil pasienten alltid komme først og vil få dekket de aller fleste behov på ett sted.

Sandnes Helsepark skal bli et knutepunkt for et spekter av helse- og servicetjenester med et sterkt miljø på tvers av faglige grenser. Dette betyr tverrfaglig samarbeid i samme hus for å gi kunder og pasienter et best mulig tilbud.
Helseparken blir unik i regionen, med tilbud fra både offentlige og private leverandører og aktører.

Eksempler på tjenester er kirurgi, tannlege, psykolog, helsestasjon, fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste, fastlege, hudpleie og treningssenter. I tillegg vil det komme tilbud fra butikker som forhandler helserelaterte produkter.

Abri til Sandnes
Vårt eget Abri Dialogue skal etablere seg i helseparken. Gjennom det selskapet leverer vi blant annet BPA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse) til 22 av landets kommuner, via våre rundt 200 ansatte rundt omkring i disse kommunene. Vi leverer også miljøtjenester og rusomsorg på oppdrag for kommuner.

Sandnes Helsepark vil etter ombygging og rehabilitering fremstå som en moderne og fremtidsrettet helsepark, med fasiliteter skreddersydd både for ansatte og brukere. Parken ligger tett på Rådhusmarka, der Base Bolig og Ineo Eiendom blant annet skal etablere et visst antall seniorboliger. Med dette blir det en helhetlig utbygging i et område med unike omgivelser.

Arbeidet med å inngå samarbeid med leverandører av tjenester innenfor de ulike bransjene og tjenesteområdene er allerede i gang. Åpning av helseparken er estimert til medio 2020.

Ordføreren tok det første spadetaket – byggingen av Ovalen er i gang

Med stødig hånd og bevegelser som en proff manøvrerte ordfører Stanley Wirak grabben på gravemaskinen som om han aldri har gjort noe annet. Klokken 12.30 i dag gikk det offisielle startskuddet for byggingen av Ovalen i Havneparken Sandnes.

Dermed er byggingen av et av de største eiendomsprosjektene i Sandnes noensinne i gang. 55 leiligheter på til sammen 6900 kvadratmeter og næring/kontor på cirka 4000 kvadratmeter skal på plass, på tomten skrått overfor det nye rådhuset – like i kanten av havnebassenget.

Ordfører Stanley Wirak har kjørt gravemaskin før!

– Dette blir et virkelig flott område. Det har gått noen år siden vi begynte reguleringen, og vi har vært gjennom noen år med ikke fullt så gode tider. Nå skjer det noe stort her nede, sier ordfører Wirak.

Ferdig i begynnelsen av 2020
I bakgrunnen er det nye rådhuset i ferd med å reise seg, det skal etter planen tas i bruk i desember neste år. Ett år og noen måneder senere senere skal Ovalen etter planen stå ferdig. Hovedentreprenør er Skanska, som har tegnet kontrakt verdt rundt 330 millioner kroner. Det betyr mye arbeid og mange sysselsatte i en tid som har vært vanskelig for hele byggebransjen.

– Nå er vi i gang med grunnarbeidene. Byggegropen skal sikres mot vanninntrenging, og så begynner pelingen, sier prosjektleder i Base Property, Odd-Are Njå.

Sammen med utbyggingspartner Ivar Isdal i Ineo Eiendom var han raskt fremme og gratulerte ordføreren med gravejobben.

– Imponerende! sier Isdal.

43 av 55 solgt
De to melder om et eventyrlig salg så langt. 43 av 55 leiligheter har fått eiere, de siste blir nesten helt sikkert solgt før ferdigstillelse.

Til stede på dagens byggestart var også representanter for politikk og administrasjon, samt ledelsen i Sandnes Tomteselskap.

  • For nærmere informasjon om prosjektet, og hvilke leiligheter som fortsatt ikke er solgt, se hjemmesiden til Ovalen.

Nå er de første leietakerne på plass – og de trives!

Atea flyttet inn i november med over 20 personer. Advokatkontoret Responsa er også på plass, det samme er Rom for Flere.

Kantinen er åpen, resepsjons- og inngangspartiet møblert og nøkler er delt ut. Nordsjø Kontorpark er allerede blitt en etablert og populær arbeidsplass. Det gjenstår bare detaljer før første byggetrinn er ferdigstilt, og i januar blir det offisielt åpningsarrangement.

Christian Våge er konsulentleder i Atea Haugesund og sier trivselen har vært stor fra første dag, som var 13. november. De har flyttet bare noen hundre meter fra der de tidligere holdt til.

– Det var i et tidligere kjøpesenter, nå er vi kommet i et spesialtilpasset bygg. Det er klart det er langt mer effektivt og trivelig å være her, sier Våge.

Han står sammen med kollegaene Hans Audun Jakobsen og Vibeke Molvik. De ønsker å bli flere.

– Nå er vi 21 her, men er hele tiden på utkikk etter nye, kompetente medarbeidere. Det er ikke den eneste, men vi pleier å si at lidenskap for teknologi en forutsetning for å jobbe hos oss, sier Våge.

Fra venstre Arve Vågshaug, konsernsjef Terje Olsvik og daglig leder Trond Hauge.

Rom for Flere
I første etasje ved resepsjonen holder Rom for Flere til, med sine fem ansatte. De flyttet inn 30. november, men er allerede i full drift. Administrativ leder Arve Vågshaug sier flyttingen og overgangen til nye lokaler har gått bra.

– Her kan vi trives, ja. Med utstillingslokalet helt inntil resepsjonsområdet er vi lett tilgjengelige. Det er mange aktører i dette markedet, men med denne beliggenheten har vi absolutt en fordel, sier Vågshaug.

Rom for Flere Haugesund har 40 års erfaring og er ett av konsernets ni kontorer Sør-Norge rundt. Rom for Flere er totalleverandør av møbler og interiør, og gjennomfører alt fra enkle produktleveranser til totalentrepriser. På landsbasis omsatte de for 325 millioner kroner i 2016.

– Fornøyd med mottakelsen
Leietakerne har tilgang til en rekke felles møterom, auditorium og et godt utstyrt treningssenter som også byr på fylkets flotteste squashbane. Disse fasilitetene er inkludert i leieprisen. I tillegg driver Inventum kantine og har ansvaret for en rekke aktiviteter og arrangementer som jevnlig vil finne sted.

– Vi er veldig godt fornøyd både med hvordan kontorparken fremstår og mottakelsen den har fått i markedet. Her har vi truffet både med arkitektur, beliggenhet og konseptet med en rekke delingstjenester og -produkter, sier prosjektleder Andreas Poulsson.

Sturla Vik-Vestly og Henriette Sternhoff er på plass.

Responsa
Også Advokatkontoret Responsa har flyttet inn. De holder til i fjerde etasje og foreløpig er det advokat og partner Sturla Vik-Vestly og kontormedarbeider Henriette Sternhoff som er på plass. Det betyr at kontoret på Isvik legges ned i april.

Responsa har hovedkontor på Stord og driver først og fremst innen forretningsjuss. I Nordsjø Kontorpark skal de fullt bemannet være seks personer, fire advokater, én fullmektig og én sekretær.

I tillegg til disse tre leietakerne er Kruse-Smith snart innflytningsklare, det samme med GPS Helse. Det er også tett dialog med flere andre spennende leietakere, og i andre etasje er interessen for å leie kontor i Base Community stor.

Her skal Tide Forsikring, Energigass Norge, Manpower og Vindafjord Trafikkopplæring etablere seg, og det er kun et par kontorer ledig.

Åpnes av fylkesordføreren
Det er det første av fire byggetrinn som nå ferdigstilles. Den offisielle åpningen blir torsdag 18. januar og vil bli foretatt av fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

  • For nærmere informasjon om prosjektet, ta kontakt med markedsansvarlig Jan Christian Drarvik, e-post jcd@baseproperty.no eller telefon 909 46 572. Også senior prosjektleder Andreas Poulsson kan kontaktes, e-post ap@baseproperty.no eller telefon 990 14 356.

Cityprisen 2017 til Hermetikken

Base Property vant Cityprisen Rogaland 2017 med prosjektet Hermetikklaboratoriet.

De tre prosjektene som kjempet om den gjeve prisen var Hermetikklaboratoriet, Innovation Dock og Business Center Stavanger/Scandic City.

Prisen ble delt ut torsdag da Citykonferansen Stavanger ble avholdt  på Scandic Forus, Cityprisen Rogaland ble delt ut for tredje gang.

– Inspirerende
En fagjury bestående av næringspolitisk rådgiver Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom, CEO og partner Per Fretheim i MAD Arkitekter og leder for næringseiendom i SR-Bank Jan Inge Røyland, har vurdert prosjektene i Rogaland og funnet at vårt prosjekt Hermetikkfabrikken fortjente Cityprisen Rogaland 2017.

– Vanvittig kjekt. Å få en slik anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort med Hermetikken er inspirerende og noe vi tar med oss videre i andre prosjekter, sier Odd-Are Njå, som har vært prosjektleder for «nye» Hermetikken.

Arkitekt har vært Brandsberg-Dahls.

– Forbilledlig eksempel
Juryens begrunnelse:

«Et klart flertall av byggene som skal stå om 100 år er allerede bygd. Hvordan vi tar vare på og gjenbruker eksisterende bygningsmasser er derfor avgjørende for en bærekraftig utvikling. Cityprisen Rogaland 2017 tildeles Hermetikklaboratoriet akkurat fordi prosjektet fremstår som et så klart forbilde for hvordan eksisterende bygg kan renoveres og få ny bruk. Med høyt fokus på utførelse og kvalitet har arkitekt og utbygger klart å transformere et falleferdig bygg til en levende og etterlengtet møteplass, spisested og arbeidsplasser på Vestre Platå. Prosjektet er et forbilledlig eksempel på hvordan man kan beholde byggets historie uten å gå på akkord med byggets funksjonalitet. Det er vist stor vilje til å videreføre historiske byggeskikk i henhold til utførelse av fasader og oppgradering av byggets interiør. Prosjektet har allerede bevist at det har skapt nytt liv til dette området av byen. Juryen anser derfor Hermetikklaboratoriet som en svært verdig vinner av Cityprisen Rogaland 2017.»

Cityprisen er en utmerkelse som deles ut til byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter for å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder. Prosjektet skal gi området og allmennheten en verdi og det ska være miljø- og klimaeffektivt.

  • På bildet ser vi fra venstre Odd-Are Njå, prosjektutvikler Daniel Hansen, markedsansvarlig Jan Christian Drarvik, prosjektutvikler Kristin Ytredal og juryleder Per Fretheim. Foto: Andrea Rocha

Inventum skal levere kantinetjenester i Nordsjø Kontorpark

Inventum Gruppen driver en rekke restauranter og utesteder i Haugesund. Selskapet leverer også totalpakker til eventer og catering, og vil få hele forpleiningsansvaret i Nordsjø Kontorpark.

Bjørn Gerry Viksund.

– Dette skal bli den beste kantinen på Haugalandet! Vi har snart 30 års erfaring og skal levere i henhold til slagordet vårt, «Me fikse det …», sier Inventum-sjef Bjørn Gerry Viksund.

– Mye å si for trivselen
Inventum holder til midt i Smeasundet og er for mange kjent for å stå bak en rekke av Haugesunds serverings- og utesteder. Catering har de holdt på med i mange år, med solide kunder og resultater.

– Kantinedriften i et kontorbygg har mye å si for trivselen, vi skal bidra med vårt for å utgjøre forskjellen. Det skal bli attraktivt å være leietaker her, sier Viksund.

– Flere strenger å spille på
Avtalen med utbyggerne Base Property og Grønhaug Eiendom er langsiktig, og prosjektleder Andreas Poulsson sier han glad den ble inngått med akkurat Inventum.

Andreas Poulsson.

– I tillegg til å være lokal, er Inventum litt annerledes enn de tradisjonelle cateringaktørene, med flere strenger å spille på. Deres erfaring fra både restaurant- og eventbransjen vil komme både oss og leietakerne til gode. Inventum vil bidra med aktiviteter og arrangementer på huset, sier Poulsson.

Flytter inn i disse dager
Nordsjø Kontorpark består av tre byggetrinn, det første ble igangsatt i fjor høst og de første leietakerne flytter inn i disse dager. Den offisielle åpningsfesten blir i januar 2018.

I tillegg til langsiktige leieavtaler, tilbyr Nordsjø Kontorpark også det fleksible delingskonseptet Base Community, som passer mindre bedrifter, helt ned i én kontorplass.