Base Bolig skal utvikle i Haugesundsgata

Selger er Wico Eiendom og Srb Invest og prosjektet har vært ferdig regulert siden januar 2015. Nå kal det realiseres.

– Det er gått noen år og vi vil nok gjøre noen tilpasninger når det gjelder utformingen, sier prosjektleder Rune Bertelsen i Base Bolig.

Helge Sigve Wiig i Wico Eiendom har vært engasjert i prosjektet siden 2012 og sier han er trygg på at den nye eieralliansen vil utgjøre et godt team for å realisere prosjektet.

– Vi ser det er fornuftig med dette eierskiftet og når vi også får en fornuftig pris ble det riktig for oss å selge, sier Wiig.

Base Bolig har tidligere utviklet Østre Hageby i Åkragata og ser fram til å ta fatt på et nytt prosjekt i bydelen. Prosjektet er en del av Urban Sjøfront.

– Dette er veldig spennende, det har skjedd enormt mye i området de siste 15-20 årene, med Siriskjær, Lervig Brygge, Tou Scene og nytt sykehjem, for å nevne noe. Her er det gode uteområder med parker og mange kjekke spisesteder. Å ta del i denne transformasjonen er spennende og utfordrende, sier Rune Bertelsen.

Eiendommen er på syv antall mål og ferdig utbygd vil den bestå av 121 selveierleiligheter og 25 utleieleiligheter, samt 400 kvadratmeter næringsareal.

– Det legges opp til to byggetrinn, det som i dag er en parkeringsplass vil bli utbygd først. Der Rema 1000 vil bli byggetrinn to, sier Bertelsen.

Selv om prosjektet er ferdigregulert vil det bli søkt om endringer når det gjelder utforming av boligene.

– Vi må se på den stadige transformeringen av hele området og tilpasse prosjektet omgivelsene, det er helt naturlig når det er gått så lang tid, sier Bertelsen.

Han påpeker at utviklingen av Lervigskvartalet på andre siden av Haugesundsgata med kvaliteter som skole, idrettshall og butikk gjør dette til et attraktivt område.

Salgsstart vil bli våren 2021.

Sterk oppgang i boligprisene i mai

Sterk oppgang i boligprisene i mai

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,4 prosent. og boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn for ett år siden, melder Eiendom Norge.

– Boligprisene steg kraftig i alle områder i Norge i mai. Dette er den sterkeste oppgangen i en mai måned i boligprisstatistikkens historie, og utviklingen mer enn korrigerer det sesongkorrigerte fallet i boligprisene i mars og april i kjølvannet av tiltakene mot korona-utbruddet. Prisoppgangen må sees i lys av gjennomåpningen av samfunnet, samt den kraftige økonomiske stimulansen av den rekordlave styringsrenten fra Norges Bank, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Til tross for den kraftige prisoppgangen fortsetter fallet i antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg. I mai og juni pleier normalt den såkalte «vårflommen» å sette inn i det norske boligmarkedet, men denne har så langt uteblitt. Husholdninger som har planlagt kjøp og salg av bolig har ingen grunn til å utsette beslutningen. Boligmarkedet er tilbake etter koronasjokket – og velfungerende, sier Lauridsen.

Mindre aktivitet, men stabil salgstid

I mai ble det solgt 9.615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 37.931 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn på samme tid i 2019.

I mai ble det lagt ut 11.217 boliger til salgs i Norge, noe som er 18,4 prosent færre enn i samme måned i 2019. Så langt i år er det lagt ut 43.294 boliger til salgs, noe som er 7,3 prosent færre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Men hittil i 2020 er det solgt og langt ut omtrent like mange boliger som i 2017 og 2018, som også var år med stor omsetning i boligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i mai 2020. Det er en nedgang fra 55 dager i april. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 68 dager.

Korreksjon eller ny oppgang?

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Romerike og Asker og Bærum med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo og Ålesund m/omegn med 3,9 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en nedgang på 1,3 prosent.

– Oslo, som hadde sterkeste fallet i boligprisene i april, får også den sterkeste oppgangen i mai. Spørsmålet er nå om boligprisene fortatt vil utvikle seg like sterkt i tiden fremover eller om utviklingen i mai var kun var en korrigering av det unormale fallet i boligprisene i mars og april. Det er uavhengig av dette ingen grunn til å avvente boligkjøp- og salg nå. Boligmarkedet er velfungerende, sier Lauridsen.

– På litt lengre sikt er vår bekymring knyttet til nyboligmarkedet og den kraftige salgsnedgangen vi har sett der i kjølvannet av korona-tiltakene. Selv om vi kanskje i lang tid vil måtte leve med tiltak mot korona-epidemien, vil det være et underliggende boligbehov i takt med befolkningsutviklingen og demografiske endringer. Det er derfor viktig at kommunene holder sin reguleringstakt oppe, og boligbyggerne fortsetter å utvikle og legge ut nye prosjekter ut for salg, og det spesielt i presseområdene i Norge, avslutter Lauridsen.

Nå skal du klippe deg hos Clippers!

Tirsdag kveld åpnet Bjergsteds nye frisør, Clippers Studio. Her tilbyr de kvalitet til en god pris.

Marika Røsand har mange års erfaring som frisør, de siste syv årene på Nato-basen på Jåttå. Nå har hun tatt steget til Bjergsted Trio i krysset Tanangergata/Tastagata og gjort drømmen til virkelighet.

– Ja, det kan kalles en drøm. Å få bygge opp en salong helt fra bunnen av har vært både kjekt, men krevende, sier Marika mens hun venter på å gjøre stas på ansatte, venner, håndverkere og andre som har hjulpet til med lokalene.

– Super service og beste kvalitet

Mange har sikkert allerede sett at det har vært liv og røre i lokalene en god stund, og de siste ukene har det også vært åpent for kunder.

– Jeg ville ta innkjøringsperioden før den offisielle åpningen, ikke etter. Men nå kan folk bare komme, vi lover super service og beste kvalitet, sier hun.

Farging og manikyr

For 299 kroner klipper Marika eller Damian Horbacz håret ditt, mot et lite tillegg om du også vil ha det vasket. Og hvis det skal farges står Monika Kvam klar med spesialkunnskaper.

Ikke nok med det, Dilnoza Zoitova er en kjent manikyrartist med tusenvis av følgere på sosiale medier.

– Vi har en veldig god stab som utfyller hverandre, og godt arbeid er det eneste som teller om kundene skal komme igjen – eller spre ordet, sier hun.

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene

Prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig var også på plass under åpningen.

– Vi har fått en leietaker som har vært veldig nøye på detaljene. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, så dette har blitt et veldig bra lokale, sier han.

Mandag kveld strømmet det på med folk som ville være med og feire åpningen. Noen har allerede vært hos Clippers, og de gledet seg stort over det nye tilbudet i bydelen. Ballonger, champagne, fingermat og gaver ble etter hvert erstattet med taler og gode ord.

Fjelltun overtas av Base Bolig og blir til leiligheter

1. juli 2017 var det slutt for tradisjonsrike Fjelltun Bibelskole på på Mariero. Nå skal Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Base Bolig utvikle 80 til 100 leiligheter på de to eiendommene i Gulaksveien.

De to siste årene har Fjelltun fungert som studenthjem med 56 hybler, den virksomheten vil bestå til neste sommer. Men reguleringsprosessen for å omgjøre eiendommene til leiligheter har allerede pågått en god stund, det neste året skal Base Bolig gå sammen med NLM i den videre prosessen. Deretter vil Base overta prosjektet i sin helhet.

– Base var tidlig på banen i salgsprosessen. Det var viktig for oss å finne en samarbeidspartner som vi både har god kjemi med, og som deler de samme tankene om reguleringsprosessen videre, sier daglig leder i NLM Eiendom Stavanger, Birger Helland.

Pris rundt 70 millioner

Underveis i reguleringsprosessen vil Base Bolig kjøpe ut NLM, men det betyr ikke at det blir store endringer i planene som allerede er lagt. Den endelige prisen vil bli bestemt ut ifra den godkjente reguleringen, men det antas at den ender opp på rundt 70 millioner kroner.

– Vi skal utvikle videre prosjektet de har startet, men vil gjøre de tilpasninger vi mener det er behov for slik at vi treffer markedet på en god måte, sier prosjektleder Rune Bertelsen.

Hovedeiendommen ligger i Gulaksveien 4, mens den andre delen ligger på andre siden av veien og er i dag en parkeringsplass.

– Dette muliggjør ulike konsepter og målgrupper, sier Bertelsen.

I forbindelse med planoppstart er det varslet en utbygging på 80 til 100 leiligheter. Det er planlagt salgsstart høsten 2020.

Marie Mossige

Eiendommen ligger tilbaketrukket fra Marieroveien/Hillevågsveien, ved foten av Eikeberget, og har gode solforhold. Grøntdraget som starter her går opp til det populære turområdet ved Vannassen.

Fjelltun Bibelskole er en kjent institusjon og landemerke i Hillevåg bydel, og har historie tilbake til 1974. Det var Marie Mossige fra gården Eikeberget som gjorde det mulig å bygge Fjelltun Bibelskole og Studentheim. Hun var et kjent navn i både bydelen og misjonskretser. På sine eldre dager tilbød hun å gi fra seg gården til kommunen, i bytte mot at NLM fikk tomten der Fjelltun ligger.

Stor aktivitet

Det har gjennom disse årene også vært både barnelag, barnehage og bedehusforsamling knyttet til Fjelltuns lokaler, og de siste 20 årene har både lokalradioen pTro og regionkontoret for NLM hatt sine lokaler på Fjelltun.

– Marie Mossige har betydd svært mye for misjonsarbeidet her i distriktet, og vi har mye å takke henne for, sier Jan Ove Selstø, styreleder i Region Sørvest av NLM og Fjelltun Eiendom.

Marie Mossige døde i 1974, 87 år gammel, men fikk oppleve innvielsen.

NLM kommer ikke til å forlate Fjelltun helt, de vil ha anledning til å bruke sameiets felleslokaler ved behov.

NLM region sørvest driver et rikt og variert arbeid i de fleste kommunene fra Fitjar i nord til Kvinesdal i sør, med møter på bedehus, foreninger og andre nære fellesskapsgrupper – og ikke minst et stort arbeid blant barn og unge. Det er også stor aktivitet på de fem leirstedene i regionen, det er flere lokalradioer, barnehager, grunnskoler og videregående skoler. NLM driver også gjenbruksbutikker flere steder i regionen.

Vi søker kundeansvarlig

Vår kompetanse, vår erfaring og vårt nettverk av gode samarbeidspartnere gjør det mulig å skape boligområder med kvaliteter som gjør at folk trives. Vi styrker vår satsing og oppretter en ny rolle som kundeansvarlig.

Som kundeansvarlig får du ansvaret for markedsføring, salg og kundeoppfølging. Gjennom tett oppfølging og profesjonell kundebehandling skal du bidra til høy kundetilfredshet fra første kontakt til overlevert bolig. I tillegg skal du kvalitetssikre kundens garantiperiode gjennom en profesjonell håndtering av eventuelle reklamasjoner.

Du er utadvendt, kreativ, har god forretningsmessig forståelse og jobber selvstendig og effektivt. I tillegg ser vi gjerne at du har utdanning og/eller erfaring innen boligsalg.

 Arbeidsoppgaver

 • Salg av prosjekterte og ferdigstilte leiligheter/boliger
 • Kundekontakt og oppfølging gjennom hele salgsprosessen
 • Gjennomføre visninger og salgsmøter, både i forhold til prosjekterte og ferdigstilte boliger
 • Oppfølging av megler og interessenter
 • Annonseutforming og annonseadministrasjon
 • Ajourhold av kundedatabase, samt håndtere nyhetsbrev og kundeundersøkelser
 • Bygge gode relasjoner mot kunder, samarbeidspartnere og myndigheter, samt være aktiv på relevante arenaer
 • Ha fokus på markedsmulighetene i regionen og videreutvikle disse
 • Bidra til strategi- og handlingsplaner for markedsarbeid, med spesielt fokus på digital markedsføring og sosiale medier
 • Overtakelsesbefaring sammen med prosjektleder og entreprenør
 • Oppfølging av feil og mangler (reklamasjoner) i garantiperioden

Kvalifikasjoner

 • Relevant salgserfaring med gode resultater
 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med bruk av sosiale medier i markedsføring
 • Erfaring/utdanning innen boligsalg/eiendomsmegling vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Selvgående og initiativrik med stor gjennomføringsevne
 • Positiv og utadvendt
 • Strukturert
 • Meget gode kommunikasjonsevner
 • Visjonær med strategisk helhetlig tilnærming og perspektiv

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist 30. juni.

Vi bygger boliger med tanke på de som skal bo i dem. Derfor har vi innrettet vår organisasjon, inklusive ledelse, prosesser og kultur, for effektivt å kunne imøtekomme kundenes skiftende behov og preferanser.

Denne kundeorienteringen skal resultere i boliger med stor verdi for beboerne og at de får en best mulig opplevelse av sitt nye hjem. I praksis gjør vi dette gjennom tett dialog med kundene, blant annet gjennom prosjektrelaterte spørreundersøkelser og samarbeid med markedets beste eiendomsmeglere og arkitekter.

Majoriteten av Base Bolig eies av Base Gruppen AS. Vårt team består av daglig leder, prosjektledere, prosjektutvikler og finansdirektør med tilleggsressurser fra Base Property og Base Gruppen.

Base Gruppen AS er eierselskapet i Base-konsernet, med datterselskapene Base Property AS, Base Bolig AS og Abri Dialogue AS. Base-selskapene driver eiendomsutvikling innen næringseiendom, hotell og bolig. Abri Dialogue er leverandør av tjenester til private og offentlige innen omsorg, kompetanse og mottak.

Jærentreprenør skal bygge i Randaberg

Jærentreprenør går direkte fra Bjergsted Trio til Sentrumsparken i Randaberg.

Ikke før er Bjergsted Trio overlevert, så signerer Jærentreprenør ny kontrakt med Base Bolig, denne gangen sammen med Ineo Eiendom – om utbyggingen av Sentrumsparken i Randaberg sentrum.

Avtalen har en verdi på 199 millioner kroner.

– Det betyr at vi har gjort en god jobb i Bjergsted, konstaterer daglig leder Hans Kristian Aasland og markedssjef Tron Gudmestad i Jærentreprenør.

Oppstart 1. november
Prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig og daglig leder Johnny Galta i Ineo Eiendom sier at signeringen betyr at arbeidet starter opp allerede ved månedsskiftet. Rundt 50 prosent av leilighetene ble solgt før salgsstart, og nå har salget passert godt over 60 prosent.

– Salget har vært så bra som vi hadde håpet, og derfor kan vi starte opp i henhold til planen, sier Njå.

Overleveringen av prosjektet starter allerede i desember neste år, og fullføres i løpet av sommeren 2020.

Bolig og næring
Sentrumsparken kommer i et rolig og tilbaketrukket hjørne av sentrum, i umiddelbar nærhet til butikker, torget, bakeri, helsesenter og bank.

Det aller meste av første etasje blir næringslokaler, og i tillegg kommer det også kontorer.

De 46 leilighetene er fordelt på fem bygg, størrelsen varierer fra 51 kvadratmeter til 141 kvadratmeter. I tillegg skal det bygges et parkeringsanlegg, en gågate og et bygg som skal overleveres kommunen når det er ferdigstilt.

Indrefileteten
I et intervju med Aftenbladet i vår uttrykte ordfører Kristine Enger stor glede over prosjektet.

– Dette kommer til å bli veldig nytt og moderne, og i tillegg er det midt i indrefileten av Randaberg sentrum, sa Enger til avisen.

Solgte ut Bjergsted Trio – og gir til Abri Aid

Denne uken ble den 31. og siste leiligheten i Bjergsted Trio solgt. Daglig leder i Eie Stavanger, Espen Eide, karakteriserer prosjektet som særdeles vellykket, og nå gir han noe av meglerhonoraret til hjelpeorganisasjonen Abri Aid.

I oktober 2016 var situasjonen i eiendomsmarkedet i Stavanger-regionen alt annet enn lys. Den var tvert imot mørk, alle piler pekte nedover etter kollapsen i olje- og gassmarkedet. Likevel beholdt både Eide og prosjektleder Odd-Are Njå i Base Bolig troen.

– At vi nå har solgt alle leilighetene før prosjektet er helt ferdig har med det konseptuelle å gjøre. Vi hadde troen og så med en gang at dette var det god fart i. Allerede før jul 2016 hadde vi solgt nok leiligheter til at byggestart ble igangsatt, sier Eide.

Grønt prosjekt
Med det konseptuelle mener han blant annet ladestasjon for elbil på samtlige parkeringsplasser i anlegget, lading for elsykler og parseller for urban farming på takene.

– Det er Stavangers første virkelig grønne prosjekt, og det hadde markedet sansen for, sier Eide.

De første leilighetene ble innflyttet i juli, de siste blir overlevert i løpet av måneden. At alt er solgt før overtakelsesdato ønsker han å markere.

– Vi har ikke gjort dette før, men vi har besluttet å gi 45.000 kroner av meglerhonoraret for den siste leiligheten til Abri Aid, til arbeidet som gjøres blant flyktninger på den syriske grensen i Libanon, sier han.

Abri Aid er en hjelpeorganisasjon stiftet av Alfred Ydstebø og Base Gruppen våren 2017, og har siden vært på 16 hjelpeoppdrag i Libanon. For 45.000 kroner kan organisasjonen for eksempel kjøpe inn 60-70 sårt tiltrengte telt nå som vinteren står for døren.

Odd Are Njå - Base Bolig
Odd-Are Njå.

Prosjektleder Odd-Are Njå er naturligvis også godt fornøyd.

– Vi hadde tro på dette, det har blitt veldig bra – og tilbakemeldingene fra beboerne forteller at vi har lykkes. Vi skal heller ikke glemme Jærentreprenør, arkitekter og alle som har bidratt til å få prosjektet i havn, sier han.

Tett på natur og kultur
Bjergsted Trio ligger i Tanangergata 10, tomten der Gunnar Løviks Brusfabrikk holdt til i mange år. Med Stavanger konserthus og Bjergstedparken i nabolaget kommer beboerne tett på andre grønne verdier som kultur og bynatur.

Leilighetene er fra 49 til 152 m² BRA, og med ett, to, tre eller fire soverom. Planløsningene er gjennomtenkte og skreddersydd etter ulike målgruppers behov.

Bertelsen blir prosjektleder i Base Bolig

Rune Bertelsen kommer fra stillingen som region- og markedssjef i EiendomsMegler 1 Sør-Vest.

Base Bolig har siden etableringen i 2016 blitt en av de store boligaktørene i regionen. Bare i år har selskapet solgt boliger for rundt 400 millioner kroner i Ledaal Park, Bjergsted Trio og Sentrumsparken i Randaberg.

– Det gjør oss til en av de største utviklerne i regionen. Derfor har vi behov for å styrke laget, og med Rune får vi en av de best kvalifiserte, sier administrerende direktør Alfred Ydstebø i Base Gruppen.

Rune Bertelsen sier han ser fram til å jobbe i en profesjonell og dynamisk bedrift.

– Base Bolig er en svært attraktiv arbeidsplass. Samtidig har jeg bare godt å si om min nåværende arbeidsgiver, men tiden var inne for et skifte, sier Bertelsen.

Rune Bertelsen (t.v.), Ketil Petterson, Odd-Are Njå og Kristin Ytredal.

Fra før er Odd-Are Njå prosjektleder i Base Bolig, mens Kristin Ytredal er prosjektutvikler. Ketil Petterson er selskapets finanssjef.

Rune Bertelsen er 45 år, gift og har to barn. Han er utdannet eiendomsmegler og har jobbet 23 år i bransjen.

Karrieren startet med 12 år i Notar, de siste 9 årene har han vært i EiendomsMegler 1 – i dag som region- og markedssjef. Han er medlem av ressursgruppen for Bygg og anlegg i Næringsforeningen for Stavangerregionen.

Bertelsen har tidligere vært leder av Rogaland Eiendomsmeglerforening i 5 år. Han tiltrer stillingen i Base Bolig i løpet av høsten.

Base og INEO skaper ny bydel på Jåttå

Roy Klungtvedt (INEO), prosjektutvikler Kristin Ytredal (Base) og prosjektleder Robert Salvesen (INEO). I bakgrunnen Gandsfjorden og Lifjell.

Base Bolig og INEO Eiendom har overtatt aksjene i Jåttå Utbyggingsselskap (JUS). Selger er Skanska Eiendomsutvikling og lokale grunneiere. Overtakelsen har virkning fra 3. juli 2018.

Alfred Ydstebø.

Oppkjøpet omfatter et sentralt utviklingsområde som ligger like ved både bussvei og regionens kanskje viktigste kollektive knutepunkt, Jåttå stasjon. Det er rundt 6000-8000 arbeidsplasser i umiddelbar nærhet i Jåttåvågen, og det er rundt to kilometer til UiS og det nye universitetssykehuset.

– Her skal vi skape både flotte utsiktsleiligheter, rekkehus og aktivitetsbaserte boligfelt. Vi skal lage en destinasjon som skal bli attraktiv for hele byen, ikke bare for dem som bor der, sier Alfred Ydstebø, administrerende direktør i Base Gruppen.

Hele området er på cirka 330 dekar, hvorav JUS eier 153 av dem. Det er planlagt 66.000 BRA boliger med 760 boenheter.

Justering av tomteportefølje
Skanska og Base/INEO har allerede samarbeid i regionen på flere andre prosjekter. Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik sier salget er en justering av tomteporteføljen i takt med selskapets strategi.

Thorbjørn Brevik.

– Vi er godt fornøyd med salget og har stor tro på at Base Bolig og INEO Eiendom er de riktige eierne til å utvikle dette området på Jåttå videre. Vi er nå på jakt etter mer sentrumsnære prosjekter i Stavanger og Sandnes. Det gode samarbeidet med Base fortsetter gjennom å utvikle boligeiendommen Kulimport i et joint venture. I tillegg har Skanska samarbeidsavtaler i Havneparken i Sandnes og høyhuset i Knud Holms gate 8 i Stavanger, sier Brevik.

Advokatfirmaet Torstrup har vært juridisk rådgiver for INEO Eiendom og Base Bolig i transaksjonene. DLA Piper har bistått Skanska.

Nytt og annerledes
Utbyggingen har et tidsperspektiv på 8 til 12 år, men det første delprosjektet (Husene i skogen) med 96 spennende leiligheter vil komme ut i markedet allerede til høsten. Her er lokale Helen & Hard arkitekter og prosjektet vil tilføre byen noen helt nye konsepter og attraksjoner.

Området skal representere noe nytt og annerledes, med store sosiale soner og møteplasser som skaper trygghet og fellesskap. Det skal bli et nabolag med ulike generasjoner og livssituasjoner. Det vil bli tilbud og opplevelser både for beboere og tilreisende.

Arkitektkontoret Helling er valgt for å lage den overordnede planen for området. Deres konsept fungerer som et bindeledd mellom området og ulike kvaliteter rundt, samtidig som det tiltenkt et eget konsept og karakter for hvert enkelt delfelt. Dette skaper en rød tråd for hele området. Deres overordnede planer vil være førende for arkitektene som skal være med å tegne ut hvert enkelt delfelt.

Sentralt
Jåttå og Hinna har et gammelt og variert kulturlandskap med spennende historie. Det er gjort mange og rike arkeologiske funn med spor tilbake til steinalderen. Funnene vitner om at dette har vært et vesentlig maktsenter i vikingtiden.

Utviklingsområdet ligger vest for Jåttåvågen, på sørsiden av Diagonalen med Stavangers nest høyeste punkt, Jåttånuten (138 meter over havet) i bakkant. Det er korte avstander til idrett, skoler, barnehager og friluftsområder.

Roy Klungtvedt, markedssjef i INEO Eiendom, sier prosjektet er i tråd med planene for selskapets ekspansjon de neste 10 årene.

– Vi legger vekt på gode og fremtidsrettede boliger, med store sosiale områder. Jåttå er en bydel i vekst og ligger tett på den viktige kollektivaksen mellom Stavanger og Sandnes, sier Klungtvedt.
INEO Eiendom arbeider for å bygge miljøvennlige og rimelige boliger i vekstområder på Nord-Jæren. Siden 2000 har INEO levert mer enn 1500 boliger og flere næringseiendommer og har over 1000 boliger under utvikling de neste 4-5 årene.

Base Bolig har siden etableringen i 2016 blitt en av de store boligaktørene i regionen. Bare i år har selskapet solgt boliger for rundt 400 millioner kroner. Base Bolig har for tiden blant annet Ledaal Park på Eiganes, Ovalen i Sandnes, Sentrumsparken i Randaberg, Rådhusmarka i Sandnes og Bjergsted Trio under utvikling og ferdigstillelse – flere av disse i partnerskap med INEO Eiendom.

Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 40.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.