Proserv på plass

I en artikkel datert oktober 2012 omtalte NENyheter utbyggingsaktivitetene på Forus, med spesiell omtale av Proserv Norge AS sitt planlagte nybygg på Forus.

Les mer

Maersk Drilling sitt nybygg

På Forus Nord i Sola kommune har Base Property AS med Backe Bygg AS som entreprenør ført opp et kombinert kontor- og lagerbygg. Bygget er spesialtilpasset for Maersk Drilling AS.

Les mer