Første boligprosjekt i Rogaland som er BREEAM-sertifisert

Beboerne på Consulens Brygge ved Hillevågsvatnet blir de første i Rogaland som får en bolig med BREEAM-NOR-sertifikat. Prosjektet oppnår klassifiseringsnivå «Very Good» for designfasen.

Consulens Brygge har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder miljø, helse og trivsel. Da er det godt å se at vi har nådd målet om denne miljøsertifiseringen, sier regiondirektør i Skanska Eiendomsutvikling, Magnus Ervik Fossheim.

Skanska ønsker å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode klima- og miljøvalg.

Sertifiseringen viser at Consulens Brygge i tråd med dette, også hos partner Base Bolig blir dette markert som en viktig milepæl.

– Jeg har tidligere vært med på å få sertifisert næringsbygg, men dette blir standarden også for de fleste boligprosjekter i framtiden, sier prosjektleder Odd-Are Njå.

Det er det lokale teknologi- og innovasjonsselskapet Veni som har vært BREEAM-rådgivere på Consuelens Brygge.

– Vi er svært stolte av å ha bistått Base og Skanska med å være de første i Rogaland som har fått BREEAM-sertifikat for et boligbygg. Denne miljøsertifiseringen gir boligkjøperne trygghet for at kvalitet og miljø blir ivaretatt i sitt nye hjem når de første to byggene, parken og sjøpromenaden står ferdig neste år, sier Heather Bergsland, leder for bærekraft i Veni.

Sammen med kollega Vilde Eikeskog har hun hjulpet prosjektledelsen med å tilrettelegge for en god prosess og gjøre helse- og miljøriktige valg fra en tidlig fase, til bygging og for drift. Arbeidet dokumenteres og verifiseres av en ekstern BREEAM-revisor for å sikre lavt miljøavtrykk, effektiv drift og vedlikehold.

– Tidligere har vi «breeamet» både næringsbygg og undervisningsbygg, men det er altså første gang vi sertifiserer boliger her i regionen. Vi har lært mye underveis i prosjektet og det har vært ekstra kjekt å treffe de som har kjøpt boligene og fortelle de mer om miljøaspektene ved deres nye hjem, sier Eikeskog.

BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg, en del av en internasjonal sertifiseringsordning som forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. Sertifiseringen viser at et prosjekt har kvaliteter ut over byggeforskriftenes minstekrav og har tatt hensyn til verdier som samfunnet er opptatt av.

Consulens Brygge skal bestå av fire bygg med totalt 121 leiligheter og 10 rekkehus. Prosjektet er forventet ferdigstilt i 2023.