Sandnes rådhus blir Sandnes Helsepark

Stanley Wirak
Alfred Ydstebø (t.v) og Stanley Wirak.

Base Gruppen kjøper Sandnes rådhus og skal etablere regionens største helsepark i Jærveien 33. Navnet blir Sandnes Helsepark.

– Vi ønsker å beholde rådhuset som et åpent og varmt bygg for publikum, noe vi har erfaring med fra Hermetikken i Stavanger. Dette gjør at det ærverdige bygget på den måten fortsatt vil «tilhøre» byens innbyggere, sier Alfred Ydstebø, konsernsjef i Base Gruppen.

Planene ble presentert på en pressekonferanse i rådhuset sammen med ordfører Stanley Wirak og rådmann Bodil Sivertsen i dag.

Det vil også bli reist et nytt, moderne bygg like ved siden av rådhuset. Her har Base Property ambisjoner om å etablere 250 sentrumsnære kontorarbeidsplasser. Det nye bygget vil bli på inntil 9000 m2, mot rådhusets 5500 m2.

Dekke de aller fleste behov
Ideen med helseparken er å etablere et bredt tjenestetilbud på ett sted – fra dagkirurgi til apotek og helsekost. Fremtidens helsetjenester vil i langt høyere grad innebære samhandling mellom behandlere og pasienten selv. I Sandnes Helsepark vil pasienten alltid komme først og vil få dekket de aller fleste behov på ett sted.

Sandnes Helsepark skal bli et knutepunkt for et spekter av helse- og servicetjenester med et sterkt miljø på tvers av faglige grenser. Dette betyr tverrfaglig samarbeid i samme hus for å gi kunder og pasienter et best mulig tilbud.
Helseparken blir unik i regionen, med tilbud fra både offentlige og private leverandører og aktører.

Eksempler på tjenester er kirurgi, tannlege, psykolog, helsestasjon, fysioterapeut, bedriftshelsetjeneste, fastlege, hudpleie og treningssenter. I tillegg vil det komme tilbud fra butikker som forhandler helserelaterte produkter.

Abri til Sandnes
Vårt eget Abri Dialogue skal etablere seg i helseparken. Gjennom det selskapet leverer vi blant annet BPA-tjenester (brukerstyrt personlig assistanse) til 22 av landets kommuner, via våre rundt 200 ansatte rundt omkring i disse kommunene. Vi leverer også miljøtjenester og rusomsorg på oppdrag for kommuner.

Sandnes Helsepark vil etter ombygging og rehabilitering fremstå som en moderne og fremtidsrettet helsepark, med fasiliteter skreddersydd både for ansatte og brukere. Parken ligger tett på Rådhusmarka, der Base Bolig og Ineo Eiendom blant annet skal etablere et visst antall seniorboliger. Med dette blir det en helhetlig utbygging i et område med unike omgivelser.

Arbeidet med å inngå samarbeid med leverandører av tjenester innenfor de ulike bransjene og tjenesteområdene er allerede i gang. Åpning av helseparken er estimert til medio 2020.