Base og Npro skal utvikle Forusbeen 35

Kiruna

Base Property og Norwegian Property har inngått en samarbeidsavtale for utvikling av eiendommen Forusbeen 35 i Stavanger kommune.

Planen for eiendommen er å bygge boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk. I tillegg vil det bli kontorarealer tilrettelagt for neste generasjon arbeidsplasser, med blant annet konseptet Base Community som tilbyr co-working og kontorfellesskap.

Park og grønne elementer
I utviklingen vil det legges til grunn en grønn og miljømessig profil hvor smartteknologi skal utnyttes der det er hensiktsmessig. Det skal også etableres en park som grenser til friområdet på nordsiden av eiendommen for å koble sammen de grønne elementene i prosjektet med nærområdet.

Eiendommen på 23 mål vil omreguleres før de nye planene kan realiseres. Den prosessen starter umiddelbart. Etter gjennomført regulering, er partene enige om en felles prosjektgjennomføring med likedelt eierskap.

Alfred Ydstebø.

– Det kan bli rundt 250 boliger og et utbyggingsvolum på 38.000 kvadratmeter, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen.

BP og Telenor
Kontorbygget på Forusbeen 35 ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986 og i 1990 kom sentralbygget (med resepsjon) og vestfløyen. Det samlete bruttoarealet er i dag på 21.424 kvadratmeter. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP, British Petroleum.

I 2000 ble Telenor leietaker, fram til høsten 2015. 18. november dette året overtok Base Property som leietaker, og etablerte Forus Transittmottak. Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016. Med 1000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere.

Børsnotert
Norwegian Property er et børsnotert eiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen har en samlet eiendomsverdi på 14,1 milliarder kroner og består av kontor og retaillokaler med tilhørende parkering og lager.

Prosjektleder for Base Property er Andreas Poulsson.